Uklonjen ruševni objekat u ulici Mustafe Dovadžije

Završeno je rušenje i uklanjanje objekta u ulici Mustafe Dovadžije na Vratniku. U okviru preventivnih mjera u cilju zaštite i spašavanja, koje koordinirano provode Služba civilne zaštite i Sektor za inspekcijske poslove Općine Stari Grad, od prošlog mjeseca vrši se uklanjanje ruševnih objekata u Starom Gradu, za koje je utvrđeno da su u vlasništvu Općine Stari Grad.

Podsjećamo, ranije je izvršeno uklanjanje ruševnih objekata u ulicama Okrugla br.18 na Mahmutovcu i Hrvatin br.6 na Bistriku.

Izrađeni su projekti rušenja i osigurane potrebne dozvole za ukupno sedam objekata koji predstavljaju prijetnju po okolinu. Ovi objekti su u stanju rušenja i nije moguća njihova rekonstrukcija ili sanacija, te je rušenje jedino rješenje. U toku su pripreme za rušenje objekta na Kovačima, nakon čega je na redu objekat u ulici Braće Morić br.11.

Za izvođača radova izabrana je firma Klico trans. Za ove radove Općina Stari Grad je, putem Službe civilne zaštite, izdvojila 60.000 KM.