Održana osma sjednica Općinskog vijeća

Održana je osma redovna sjednica Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo, a na dnevnom redu je bilo svega pet tačaka, s obzirom da su povučene tačke: Izbori i imenovanje i Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostora Općine Stari Grad i rasporedu poslovnih djelatnosti na području općine Stari Grad Sarajevo.

Općinsko vijeće Stari Grad nije dalo saglasnost na kreditno zaduženje Općine Stari Grad u iznosu od 999.180 KM za finansiranje projekta „Poboljšanje energetske efikasnosti zgrada Općine Stari Grad Sarajevo“, kojim se predviđa toplifikacija fasade, kao i izmjena stolarskih otvora, zamjena rasvjetnih tijela, te rekonstrukcija kotlovnice.

Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH objavio je na službenoj web stranici Javni konkurs za dodjelu sredstava iz Revolving fonda za finansiranje projekata energetske efikasnosti za 2017. godinu, a Općina Stari Grad Sarajevo je kandidovala pomenuti projekat. Zgrade administracije Općine Stari Grad Sarajevo (objekti A, B, C) izgrađene su 1979. godine i ako se uzme u obzir starost zgrada kao i materijal kojim se tada gradilo, jasno je o kakvom i koliko energetski neefikasnom objektu se radi. Sredstva se iz Revolving fonda, između ostalog, dodjeljuju se s grace periodom maksimalno do 12 mjeseci, fiksnom kamatnom stopom od 2% godišnje, a rok zajma je do sedam godina. Za realizaciju ovog projekta potrebno je cca 1.400.000 KM koje bi bile osigurane kreditnim zaduženjem i kroz budžet Općine Stari Grad. Prijedlog ove odluke podržan od strane Komisije za budžet, ali nije usvojen jer nije imao potrebnu dvotrećinsku većinu.

Usvojeni su svi prijedlozi odluka iz oblasti poslovnih prostora:

a) Prijedlog Odluke o dodjeli u zakup poslovnog prostora u ulici Ðulagina čikma broj 18

b) Prijedlog Odluke o dodjeli u zakup poslovnog prostora u ulici Sime Milutinovića broj 4

c) Prijedlog Odluke o dodjeli u zakup poslovnog prostora u ulici M.M.Bašeskije broj 65

d) Prijedlog Saglasnosti Općinskom načelniku za neposrednu dodjelu – prenos prava zakupa poslovnog prostora u ulici Logavina broj 35

e) Prijedlog Saglasnosti Općinskom načelniku za neposrednu dodjelu – prenos prava zakupa poslovnog prostora u ulici Telali broj 10

f) Prijedlog Saglasnosti Općinskom naèelniku za neposrednu dodjelu – prenos prava zakupa poslovnog prostora u ulici Ćumurija broj 6

g) Prijedlog Odluke o korištenju poslovnog prostora u ulici Čurčiluk mali broj 7, kao vlastito učešće po osnovu ugovora o poslovno – tehničkoj saradnji.