Preventivno čišćenje Čolinog i Bistričkog potoka

Služba civilne zaštite Općine Stari Grad izvršila je obilazak terena potoka i riječnih korita u Starom Gradu, kako bi se utvrdilo stanje i preventivno djelovalo.

U cilju zaštite ljudi i imovine u slučaju obilnijih padavina i poplava, pristupilo se još jednoj fazi čišćenja Bistričkog i Čolinog potoka. Ove aktivnosti Služba civilne zaštite provodi kontinuirano, s obzirom da na ove dvije lokacije često dolazi do nakupljanja otpada, nanosa i ostalog. Izvučene su veće količine otpada, a korita vraćena u zadovoljavajuće stanje, nakon čega su postavljene i zaštitne rešetke. Ove radove izvela je služba zaštite i spašavanja od rušenja – Klico trans.