Završena rekonstrukcija ulice Safvet-bega Bašagića

Završena je rekonstrukcija ulice Safvet-bega Bašagića - od spoja sa ulicom Alije Nametka do raskrsnice sa ulicom Ulomljenica, ukupne dužine preko 630 metara.

Ulica Safvet-bega Bašagića je jedna od najdužih i najprometnijih ulica u Starom Gradu, pa su radovi podijeljeni u više faza. Prva faza obuhvatala je 275 metara ulice - od spoja sa ulicom Alije Nametka do raskrsnice sa ulicom Pirin brijeg.

Cijelom dionicom je skinut stari asfalt i ivičnjaci, potom je izvršeno asfaltiranje ceste i trotoara, uz ugradnju novih ivičnjaka, te nivelisanje šahtova i slivničkih rešetki. Cijena ove faze je bila oko 117.000 KM. Druga faza je obuhvatala novih 364 metra ulice - od raskrsnice sa ulicom Pirin brijeg do raskrsnice sa ulicom Ulomljenica, prosječne širine 6,30 metara. Izvedeni su isti radovi kao i na prvom dijelu. Cijena ove faze je bila oko 175.000 KM, tako da je ukupna investicija iznosila preko 290.000 KM. Treća, posljednja, faza rekonstrukcije ulice Safvet-bega Bašagića radit će se naredne godine.