Završena sanacija ulice Mačkareva

Image

Završena je sanacija ulice Mačkareva u dužini od 200 m2. Od potpisivanja ugovora sa izvođačem, do danas, završena je sanacija sedam ulica i to: Glođina, Ispod Budakovića, Arapova, Poddžephana, Safvet-bega Bašagića , Očaktanum i Mačkareva.
Po Ugovoru potpisanim sa KJKP „Rad“ 25. marta 2010. godine planirana je sanacija u još devetnaest ulica i to: Huremuša, Mahmutovac, Močila, Bakije sokak, Goloderica, Hambina Carina, Garaplina, Grličiča brdo, Hasana Kaimije, Žepa, Mišćina, Džinina, Nevjestina, Hadžijamakovića, Sumbul česma, Saburina, Despića, Alifakovac i Mehmeda Mujezinovića. Izvođač radova je KJKP „Rad“.