Završena treća faza numeracije starogradskih ulica

U trećoj fazi numeracije još 18 ulica iz Starog Grada dobilo je svoje oznake. Nove table s nazivima i brojevima imaju sljedeće ulice: Hendina, Budžak, Alajbegovića, Isevića sokak, Talirovića, Dugi sokak, Terzibašina, Čavljak (I dio), Hafiza Ibrahima Trebinjca, Maguda, Šeher-ćehajina čikma, Toplik, Namika Burazerovića, Alije Bejtića, Maguda čikma, Megara, Podcarina i Čadordžina. Radove u iznosu od 6.800 KM finansirala je Općina Stari Grad, a nove table izradilo i postavilo Društvo za zapošljavanje osoba hendikepiranog sluha i govora „Pismolik“ iz Sarajeva. U toku je ugovaranje četvrte faze numeracije.