Uklanja se šiblje i rastinje na Hridu

U toku su radovi na krčenju i uklanjanju samoniklog rastinja i šiblja na lokalitetu od raskrsnice ulice Nalina do ulice Iza Gaja, te lokacija pored ambulante Hrid, dužine oko 500 metara.

Pomenuto rastinje je ometalo saobraćaj na ovoj vrlo prometnoj dionici u Starom Gradu, čime je vozačima bila umanjena preglednost ulice. Općina Stari Grad je odlučila djelovati i angažovala firmu KJKP „Park“ za radove krčenja šiblja i rastinja. Radovi koštaju oko 4.500 KM.