Izgrađen potporni zid u ulici Save Skarića kod broja 17

Tokom vikenda su završeni radovi na izgradnji potpornog armirano-betonskog zida u Mjedenici, ulica Save Skarića kod broja 17, a ranije je izgrađen potporni zid u istoj ulici kod broja 23.

Nako što su uklonjeni ostaci starog, ruševnog zida, izgradnja novog  je usljed stabilnih vremenskih prilika završena prije ugovorenog roka, poručili su iz Službe za investicije, plan i analizu Općine Stari Grad. Novi zid je dug oko 11 metara, a visok oko dva metra, radove je izvodila firma Sela d.o.o. Sarajevo, a finansirala Općina Stari Grad sa oko 5.000 KM.