Inspektori i redari Općine Stari Grad od danas rade u dvije smjene na kontroli javnih površina

Zbog potrebe vršenja pojačane kontrole i nadzora korištenja javnih površina u toku ljetnih mjeseci, komunalni inspektori i redari u općini Stari Grad od danas počinju rad u dvije smjene. Svakodnevno će na terenu biti osam inspektora i redara raspoređenih u dvije smjene.

Prema informacijama iz Sektora za inspekcijske poslove, kontrolu korištenja javnih površina vršit će dva inspektora i dva redara u prvoj smjeni od 07,30 do 16,00 sati, a još dva inspektora i dva redara pridružit će im se od 13,30 sati, te raditi do 22,00 sata.

Komunalni inspektori su državni službenici sa posebnim ovlaštenjima i imaju nadležnost nad kontrolom korištenja javnih površina - ljetnih bašti uz ugostiteljske objekte, kao i slobodnostojećih bašti. Inspektori će kontrolisati da li se korisnici pridržavaju svih odredbi navedenih u rješenjima za korištenje javne površine, odnosno da li su bašte u dozvoljenim gabaritima. U slučaju da korisnici nemaju rješenje o korištenju javne površine, odnosno da su bez dozvole postavili ljetnu baštu, inspektori imaju ovlaštenja da im izdaju rješenje o uklanjanju ljetne bašte i pokrenu prekršajnu prijavu.

Imajući u vidu da je Stari Grad kulturno-historijsko jezgo grada, kao i sve veći broj turista koji ga posjećuju, Općina Stari Grad Sarajevo ulaže maksimalne napore na održavanju reda i važećih zakonskih propisa u korištenju javnih površina.