Rekonstrukcija trotoara od Gradske tržnice prema Katedrali

Počeli su radovi rekonstrukcije trotoara u ulici Mula Mustafe Bašeskije, od Gradske tržnice do Katedrale, ukupne dužine 135 metara i prosječne širine dva i po metra.

U toku su radovi mašinskog presijecanja starog asfalta, a zatim i uklanjanja istog zajedno sa oštećenim ivičnjacima. Nakon tih radova izvršit će se nanošenje tamponskog sloja, što je pripremna radnja za asfaltiranje, te nivelisanje šahtova i slivničkih rešetki. Ugradit će se novi ivičnjaci, kao i plastične drenažne cijevi. Radovi će biti završeni za 10ak dana, a moguće i prije, kako ne bi bio otežan saobraćaj na ovom vrlo prometnom lokalitetu. Općina Stari Grad je za ovaj projekat izdvojila oko 15.000 KM.