Izgrađen potporni zid u ulici Save Skarića, počela gradnja još jednog

Završeni su radovi na izgradnji potpornog zida u Mjedenici, u ulici Save Skarića kod broja 23, a odmah potom je počela izgradnja još jednog zida, kod broja 17.

Na broju 23 su prvo uklonjenje ruševine starog zida, a potom izvršena ugradnja armature, šalovanje i betoniranje novog zida dužine oko 10 metara i prosječne visine dva metra. Ubrzo će se postaviti i ograda na novi zid. Ove radove je izvodila firma Sela d.o.o. Sarajevo, a finansirala Općina Stari Grad sa oko 5.000 KM.

Na broju 17 trenutno se ruše ostaci postojećeg zida i vrši mašinski iskop za temelje novog potpornog zida, te će uslijediti nasipanje drenažnih slojeva. Novi zid će biti dug oko devet metara, a visok oko tri metra. Radovi bi trebali biti okončani za 10-ak dana, a izvodi ih također firma Sela d.o.o. Sarajevo. Općina Stari Grad je, preko Službe za investicije, plan i analizu, i za ove radove izdvojila oko 5.000 KM.