Općinsko vijeće Stari Grad- nagomilani dug za zakup poslovnih prostora kompenzirati kroz imovinu dužnika

Na danas održanoj sedmoj sjednici Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo predstavljena je informacija o evidentiranim dugovanjima za zakup poslovnih prostora kojima raspolaže Općina Stari Grad.

Upravo ti prostori su najznačajniji ekonomski resurs kojim Općina raspolaže, jer generišu više od 60% neporeznih vlastitih prihoda, odnosno prihoda na koje Općina može direktno uticati svojim aktima – odlukama. U periodu od 2009. do 2016. godine naplaćeno je ukupno 54.310.025 KM po osnovu zakupnine poslovnih prostora.

Zbog neplaćanja duga za zakup prošle godine su iseljena 22 zakupca, sklopljeno 35 ugovora o preuzimanju duga i zaključeno 40 sporazuma o plaćanju duga na rate. U periodu od januara do sredine maja ove godine iseljeno je još 15 poslovnih prostora, sklopljeno 13 ugovora o preuzimanju duga i isti uplaćen, kao i 55 sporazuma o plaćanju duga na rate koji su potpisani ili u toku potpisivanja. Ipak, prioritet za Općinu Stari Grad je naplata potraživanja, dok je iseljenje krajnje sredstvo koje prethodi dugotrajnim sudskim postupcima za naplatu duga, koji su u pravilu krajnje neizvjesni. Vijeće je danas usvojilo zaključak kojim će se nagomilani dug pokušati kompenzirati na osnovu imovine koju dužnici posjeduju kako bi se dug uspješno anulirao. Kao primjer naveden je slučaj Stranke za BIH koja je dugovala Općini Stari Grad za korištenje poslovnih prostorija, a što je riješeno preuzimanjem drugog poslovnog prostora koji je bio u njihovom vlasništvu, a sada je uknjižen na Općinu Stari Grad.

Ugostiteljski objekti vikendom mogu emitovati muziku do 01,00 sat

Danas je usvojena i izmjena odluke o koja će ubuduće pružati mogućnost ugostiteljskim objektima da reproduciraju muzičke sadržaje u dužem vremenskom periodu. Naime, izmjenama Odluke o prekršajima javnog reda i mira omogućeno je ugostiteljskim objektima da u noći sa petka na subotu i sa subote na nedjelju mogu emitovati muzičke sadržaje do 01:00h, umjesto do 22,00 sata kao dosad. Ova izmjena primjenjivat će se i u dane održavanja posebnih kulturnih manifestacija i događaja od značaja za Kanton Sarajevo i Općinu Stari Grad, kao i u dane praznika i stupa na snagu sa danom donošenja.

U obrazloženju se navodi kako se u Sarajevu svake godine bilježi porast broja turista, a kako bi se omogućilo privrednicima i ugostiteljima da pruže što kvalitetniju uslugu u dane vikenda

bit će im dozvoljeno da organizuju reprodukciju muzičkih sadržaja u dužem vremenskom periodu. Za ostale dane u sedmici ostaje na snazi dosadašnja zabrana.

Općinsko vijeće je danas prihvatilo informaciju o utvrđenim prijedlozima Amandmana od L do LV na Ustav Kantona Sarajevo. Naime, Skupština Kantona Sarajevo je na sjednici održanoj 10. maja ove godine utvrdila javnu raspravu o utvrđenim prijedlozima Amandmana od L do LV na Ustav Kantona Sarajevo, te je o tome informisano i Općinsko vijeće Stari Grad. Danas je zaključeno da je potrebno održavanje tematske sjednice kako bi se ovoj temi pristupilo detaljno i ozbiljno, a kao termin za sjednicu najavljen je četvrtak, 08. juni u 14,00 sati. Primjedbe, prijedlozi i mišljenja bit će dostavljeni Komisiji za ustavna pitanja KS.

Izradit će se nova Strategija za mlade

Kako Strategija za mlade u općini Stari Grad ističe ove godine, a u namjeri da se nastavi kvalitetan rad sa mladima, danas je usvojen zaključak o izradi Strategije za mlade u Općini Stari Grad Sarajevo za period 2018-2022. Način, metodologiju i vremenski okvir za izradu Strategije za mlade odredit će općinski načelnik, a strategija treba biti dostavljena Općinskom vijeću na usvajanje najkasnije do decembra 2017.godine.