Asfalirana ulica Tandareva

Ulica Tandareva, na Širokači, sanirana je i asfaltirana u oba svoja kraka. Prvi krak ulice saniran je u dužini od 81 metar i prosječnoj širini od tri metra. Drugi kraj dug je 28 metara i prosječne širine oko dva metra. Uklonjen je stari asfalt, popravljeni ivičnjaci, urađena nivelacija šahtova i asfaltiranje, a svi radovi koštali su oko 24.000 KM.

Sanaciju ove ulice predložili su sami građani, putem mjesne zajednice, a kroz projekat „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ koji finansiraju Vlade Švicarske i Švedske u BiH. Projekat provodi Razvojni program UNDP-a, a samo u prošloj godini je u implementaciju projekata koje su kandidovali građani, kroz ovaj projekat uloženo oko 170.000 KM.

Projekat „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ nastavlja implementaciju u općini Stari Grad i u toku 2017. godine, a akcenat će biti stavljen na infrastrukturu, te će u te svrhe biti uloženo oko 150.000 KM. Ovo je početak realizacije infrastrukturinih projekata.