Gradi se potporni zid u ulici Save Skarića u Mjedenici

U toku su radovi na izgradnji potpornog zida u ulici Save Skarića kod broja 23, a odmah po okončanju tih radova, izgradit će se potporni zid u istoj ulici, kod broja 17.

Izvršeni su pripremni radovi koji su uključivali rušenje ostataka starog zida na ovoj lokaciji, te iskop temelja za izgradnju novog potpornog zida, dužine oko 10 metara i prosječne visine oko dva metra. Trenutno se vrše radovi betoniranja, šalovanja, te se ugrađuje armatura, a završena je betonska stupa za budući armirano-betonski zid. Posao je dosta otežavalo nestabilno vrijeme u prošloj sedmici. Ipak, izvođač radova, firma Sela d.o.o, nada se da će ove sedmice radovi biti okončani, pa će moći početi izgradnja još jednog zida u istoj ulici i to kod broja 17. Općina Stari Grad je za ovu investiciju izdvojila oko 5.000 KM.