Saniran potporni zid na Obhodži

Stari, trošni, potporni zid u ulici Obhodža do broja 81, koji se nalazi ispod ceste koja vodi prema Baruthani, saniran je i vraćen u funkciju.

„Zbog čestog saobraćanja teških vozila na ovom lokalitetu, došlo je do urušavanja postojećeg zida, te je radi sigurnosti izvršena sanacija,“ kazali su u Službi za investicije, plan i analizu Općine Stari Grad. Nakon pripremnih radova, uslijedilo je betoniranje novog armirano-betonskog potpornog zida dužine 10 metara i visine jedan i po metar. Planira se i postavljanje odgovarajuće ograde na zid. Radove je izvodila firma Sela d.o.o., a finansirala Općina Stari Grad sa 5.100 KM.