Biro Stari Grad uskoro na novoj lokaciji u ulici Obala Kulina bana

Image

Služba za zapošljavanje KS – Biro Stari Grad nakon što je dobio od Općine Stari Grad zamjenske prostorije za rad u ulici Obala Kulina bana, uskoro će preseliti sa sadašnje adrese u ulici Sime Milutinovića.

Prema riječima šefice Biroa Stari Grad Sanele Karović, u novim prostorijama bit će im omogućen kvalitetniji rad, a građanima pružena bolja usluga.

“Naše prostorije u ulici Sime Milutinovića se nalaze na spratu objekta i otežan je pristup invalidnim i starim osobama. U novim prostorijama moći ćemo napraviti šalter salu kao i ostali ogledni biroi naše službe, stranke će dobiti bolju uslugu i sigurna sam da će svi naši korisnici biti mnogo zadovoljniji.” kazala je Karović.

Prilagodba prostorija trenutno je u fazi finalnog opremanja kako bi se osigurali adekvatni uslovi rada, a time i unaprjeđenje usluga za njene korisnike – nezaposlene i poslodavce sa područja općine Stari Grad.
Vlada Švicarske u okviru Projekta zapošljavanja mladih (YEP) je u toku cijelog procesa pružala tehničku podršku prilikom izrade idejnog projekta. Sve sa ciljem sticanja kvalitetnih uslova za rad uposlenika, koji će u novim prostorijama moći odgovoriti svim zahtjevima korisnika, i u potpunosti primjeniti procedure rada opisane u Uputstvu za rad u općinskim biroima. Uputstvo za rad je usvojila Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo i po istom trenutno funkcionišu svi biroi na području kantona Sarajevo u skladu sa postojećim uslovima na terenu.

Preseljenje u nove prostorije biroa Stari Grad će se organizovati na način da se ne ometa svakodnevno funkcionisanje biroa.