Postavljena saobraćajna signalizacija na više lokacija

Prema informacijama iz Službe za komunalne poslove Općine Stari Grad, u toku ove sedmice izvedeni su radovi na postavljanju saobraćajne signalizacije na više lokacija. Postavljanje saobraćajnih ogledala završeno je na sljedećim lokacijama: spoj ulica Bistrik potok-Balibegovica, spoj ulica Baruthana-Hladivode, ulica Brusulje do br. 5 i br. 8, ulica Zmajevac do br. 2, spoj ulica Mustafe Dovadžije-Ramića sokak, spoj ulica Sagrdžije-Toromanova, ulica Širokac.
Također, završeno je i postavljanje saobraćajnih znakova u ulicama: Obala Isa-bega Ishakovića, Hadžiabdinica, Terzibašina, Paje sokak, Iza Hrida, Nalina, Iza gaja, Osmana Nakaša, Sedrenik, Grličića brdo, Skendera Kulenovića, Nerkesijina, Kovači, Logavina.

Vrijednost ugovorenih radova je 5.729,50 KM, a izvođač radova je KJKP ''RAD'' d.o.o. Sarajevo.