Završena I faza rekonstrukcije ulice Franjevačka

Završena je I faza rekonstrukcije ulice Franjevačka, MZ Bistrik. Rekonstrukcija ulice urađena je sa svom pratećom infrastrukturom, ivičnjacima, trotoarom, šahtovima i slivnicima u ukupnoj dužini od 110 metara. Nakon što je završena ova dionica ulice, u toku sedmice uslijedit će i rekonstrukcija drugog dijela ulice Franjevačka od spoja sa ulicom Konak do ulice Isevića sokak u dužini od 150 metara.

Realizaciju ovog projekta u vrijednosti 41.000 KM finansirala je Općina Stari Grad Sarajevo, a radove je izvodila firma KJKP „Rad“.