Završena rekonstrukcija ulice Konak

Završena je rekonstrukcija ulice Konak, u MZ Bistrik.

Rekonstrukcija ulice urađena je sa svom pratećom infrastrukturom, ivičnjacima, trotoarom, šahtovima i slivnicima u ukupnoj dužini od 178 metara. Svi radovi su završeni, osim asfaltiranja trotoara koji će biti uređeni u toku sedmice.

Ovi radovi finansirani su od strane Sarajevske pivare koja je, kao drušveno odgovorna kompanija, prihvatila učešće u projektu vrijednom 71.000 KM, a radove je izvodila firma KJKP „Rad“.