Održana šesta sjednica Općinskog vijeća Stari Grad

Image

Sjednica je otpočela u 14, a završila oko 17 sati. Vrijedno je posebne pažnje istaći tačke 2. i 15. dnevnog reda:

2. Prijedlog Programa Obilježavanja 2. maja Dana općine Stari Grad Sarajevo;

Datum održavanja svečane sjednice povodom Dana općine je definitivno utvrđen za 02.05.2009. godine u 14:00 sati.
Mustafa Lačević, zamjenik predsjednika Općinskog vijeća i predsjednik organizacionog odbora za obilježavanje dana Općine Izrazio je zadovoljstvo  o toku aktivnosti i medijskoj propraćenosti obilježavanja Dana općine Stari Grad.
Vijećnik Suljo Agić je potcrtao da će 18. maja biti  zvanično postrojavanje Prve policijske brigade.


15. Stavljanje van snage Zaključka Općinskog vijeća broj: 02-49-412/05 od 21.07.2005. godine;

Zaključak glasi:

1. «Stavlja se van snage zaključak broj: 02-49-412/05 od 21.07.2007. godine, kojim je Općina Stari Grad kao suvlasnik stambeno-poslovnog objekta u ul. Mula Mustafe Bašeskije br. 16 dala saglasnost Zlatku Krainoviću za sanaciju, rekonstrukciju i korištenje predmetnog devastiranog i oštećenog objekta.»
2. «Daje se ovlaštenje Općinskom Načelniku da sukladno pozitivnim zakonskim propisima i interesima Općine Stari Grad Sarajevo reguliše način stavljanja objekta u funkciju.»
 

Dio obrazloženja načelnika Ibrahima Hadžibajrića :

« Vezano za isto Općina je sa Krainović Zlatkom trebala potpisati sporazum o načinu korištenja objekta sukladno pozitivnim zakonskim propisima.
Kako ponuđeni sporazum Općinsko vijeće nije prihvatilo iz razloga što je nepovoljan po Općinu, to je odlučeno kao u dispozitivu zaključka.»
Sjednici je prisustvovao i gospodin Krainović Zlatko sa svojim advokatom. Vijećnik Faruk Emirhavizović je predlagao da se ova tačka povuče sa dnevnog reda, a vijećnik Jasmin Vedran Mehičević da ostane. Načelnik se potom zahvalio Mehičeviću i uvažio prijedlog Emirhafizovića te povukao Zaključak za narednu sjednicu Općinskog vijeća. Suština ove problematike je da se dvije suvlasničke strane ne slažu sa procentima vlasništva u predmetnom objektu.