Završeno asfaltiranje ulice Višegradska kapija

Završeno je asfaltiranje ulice Višegradska kapija, od Vratnika prema Mošćanici, u dužini od 275 metara. Ranije je na ovom dijelu ulice izvršeno uklanjanje stare, oštećene asfaltne površine, pripremljena tamponska podloga i položeni betonski ivičnjaci.

Prilikom radova sanacije dijela saobraćajnice iznad Višegradske kapije, ukazala se potreba i za izgradnjom armirano-betonskog potpornog zida ispod saobraćajnice, te kamenog potpornog zida iznad saobraćajnice na planiranoj trasi puta. Radove sanacije i asfaltiranja finansirala je Općina Stari Grad iznosom od 75.000 KM. Radove je izvodila firma KJKP „Rad“.