Sutra šesta sjednica Općinskog vijeća

Image

Sjednica Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo, šesta po redu, održat će se u sutra 27. aprila, 2017. godine, u Velikoj sali Općine Stari Grad Sarajevo, ulica Zelenih beretki broj 4, sa početkom u 10.00 sati. Za šestu sjednicu predložen je sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika o radu Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo:

a) Prijedlog Zapisnika sa 5. redovne sjednice održane dana 30.03.2017. godine

b) Prijedlog Zapisnika sa Tematske sjednice održane 16.03.2017.godine

 

2. Izbor i imenovanje:

a) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Komisije za finansije i Budzet

b) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Komisije za propise i Statut

c) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Komisije za predstavke i žalbe

 

3. Prezentacija projekta „Coca-Cola Social House“

 

4. Prijedlozi rješenja iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa;

1. Utvrđivanje prava vlasništva na gradskom građevinskom zemljištu

1.1. Jažić Amar

1.2. Šabanović Bisera

1.3. Korjenić Senada

1.4. Kumro Fuad

1.5. Grebo Samir

1.6. Sarvan Ekrem i Sarvan Sadika

1.7. Čolaković Mirsada

1.8. Čagalj Edib

1.9. Šahović Jasmina

2. Odluka o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi

2.1. Trgovinsko Društvo za promet robe na malo, veliko i spoljnu trgovinu Marketi d.d. Sarajevo

3. Odluka o neposrednoj pogodbi za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Stari Grad Sarajevo

3.1. Maelys Isabelle de Rudder iz Sarajeva

4. Ostalo

4.3. Bičo Amer - Rješenje o privremenom zauzimanju neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta

4.4. Terza Sulejman -Zaključak o ispravci rješenja br.02-49-22/17 od 26.01.2017. godine

 

5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo

 

6. Prijedlozi iz oblasti finansija:

a) Prijedlog Izvještaja o realizaciji Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za period 01.01.2017.- 31.03.2017.godine

b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za 2017.godinu

 

7. Prijedlog Odluke o dodjeli priznanja Općine Stari Grad Sarajevo za 2017.godinu

 

8. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine naknade za građevinsko, poljoprivredno i gradsko građevinsko zemljište za 2017. godinu

 

9. Prijedlog Odluke o visini naknade za pogodnosti gradskog građevinskog zemljišta – rente na području Općine Stari Grad Sarajevo za 2017. godinu

 

10. Prijedlozi odluka iz oblasti poslovnih prostora:

a) Prijedlog Odluke o dodjeli u zakup poslovnog prostora u ulici Bakarevića broj 11

b) Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o dodjeli u zakup poslovnog prostora u ulici Iza Hrida broj 1

c) Prijedlog Odluke o utvrđivanju nižeg iznosa zakupnine za poslovni prostor u ulici M.M.Bašeskije broj 7

 

11. Prijedlozi odluka o vansudskim nagodbama:

a)Prijedlog Odluke o vansudskoj nagodbi sa prijedlogom Zaključka – Ekonomski fakultet

b)Prijedlog Odluke o vansudskoj nagodbi sa prijedlogom Zaključka – Islamska zajednica BiH – Gazi Husrev-begov vakuf

c) Informacija o toku i postupku rješavanja u predmetu zakupca Denisa Stojnića

 

12. Prijedlog Projektnog programa UP „Hladivode“

 

13. Prijedlozi akata o korištenju sredstava ostvarenih prodajom poslovnih prostora: a)Prijedlog Zaključka o stavljanju van snage Odluke Općinskog vijeća, broj: 02-49-176/17 od 03.04.2017. godine

b) Prijedlog Odluke o korištenju sredstava ostvarenih prodajom poslovnih prostora

 

14. Informacija o postupku donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima i Zakona o komunalnoj čistoći

 

15. Pitanja i inicijative općinskih vijećnika.

Kompletan materijal za 6. sjednicu Općinskog vijeća Stari Grad preuzmite ovdje.