Uskoro rekonstrukcija trotoara od Katedrale do Gradske tržnice

Ugovoreni su radovi na rekonstrukciji trotoara od Katedrale do Gradske tržnice – lijeva strana, u ukupnoj dužini od 135 metara. Radove rekonstrukcije trotoara izvodit će KJKP“Rad“, a finansirat će ih Općina Stari Grad Sarajevo, iznosom od oko 15.000 KM.

Ošećeni asfalt na postojećim trotoarima bit će uklonjen, kao i stari ivičnjaci, te će biti zamijenjen novim slojem i novim ivičnjacima. Uradit će se i nivelisanje šibera poklopaca šahtova i slivničkih rešetki, te izraditi okna za kišne oluke. Ovim radovima trotoar na dijelu od Katedrale do Gradske tržnice ponovo će dobiti prvobitnu funkciju, te će biti osigurna neometana putna komunikacija.

Osim toga, sa istim izvođačem radova potpisan je ugovor na rekonstrukciji lijeve strane trotoara u ulici Mula Mustafe Bašeskije – od skretanja u ulicu Logavina do Katedrale. Ovi radovi izvodit će na dužini od 188 metara i prosječnoj širini 2,60 metara, a koštat će oko 20.000 KM.

S obzirom da su u toku radovi na rekonstrukciji ulice Konak, dinamikom radova planirano je da nakon toga bude izvršena rekonstrukcija ulice Franjevačka, a potom će se ekipe i mašinerija KJKP“Rad“ preusmjeriti u ulicu Mula Mustafe Bašeskije gdje će početi rekonstrukcije navedenih trotoara.