Zbor građana MZ Toka-Džeka

Image

Zbor građana za mjesno područje Toka-Džeka bit će održano u ponedjeljak, 24.04.2017. godine, sa početkom u 19:00 sati.

Zbor će se održati u prostorijama mjesne zajednice Toka-Džeka, ulica Toka bb, kontakt telefon 033 538 184. Tema zbora je „Izrada planova prioritetnih projekata u mjesnoj zajednici Toka-Džeka“.