Sanacija ulice Višegradska kapija

Image

Radovi na sanaciji 275 metara ulice Višegradska kapija, od Vratnika prema Mošćanici, teku prema planu. Nakon uklanjanja stare, oštećene asfaltne površine, vrše se radovi na pripremanju donjeg sloja saobraćajnice-tamponske podloge, kao i polaganje betonskih ivičnjaka.

„Prilikom radova sanacije dijela saobraćajnice iznad Višegradske kapije, ukazala se potreba za izgradnjom armirano-betonskog potpornog zida ispod saobraćajnice, te kamenog potpornog zida iznad saobraćajnice na planiranoj trasi puta,“ kazali su u Službi za investicije, plan i analizu Općine Stari Grad. Dodali su da radovi u ovoj fazi umnogome ovise o vremenskim prilikama, te će dinamika biti u skladu s tim. Napominjemo da će se sanirati saobraćajnica od Višegradske kapije do raskršća ulica Zmajevac i Sarajevskih gazija. Cijenu ovih radova od 75.000 KM pokriva Općina Stari Grad, a izvodi ih KJKP „Rad“.