Proveden projekat uzgoja jagodičastog voća

Image

 Općina Stari Grad prošlog mjeseca je postavila obavijesti u četiri mjesne zajednice za prijavljivanje za učesće u projektu uzgoja jagodičastog voća.
Glavni kriterij za prijavljivanje bio je da poljoprivredni proizvođač ima raspoloživu zemljišnu površinu za uzgoj visokožbunaste borovnice, maline i jagode. Na području Općine veće zemljišnje površine imaju samo MZ „Širokača“, „Mošćanica“, „Sedrenik“ i „Hrid-jarčedoli“, tako da je obavijest za prijavljivanje poslana samo u te MZ. S obzirom da je poljoprivredna proizvodnja uslovljena određenim vremenskim periodima, te zbog ponude kvalitetnog materijala na tržištu, neophodno je bilo pristupanje brzoj realizaciji projekta. Za uzgoj jagodičastog voća zainteresovanost su iskazala četiri proizvođača, tako da je u tu svrhu prema raspoloživoj zemljišnoj površini korisnika dato 780 komada visokožbunastih borovnica, 180 malina i 334 jagode. Nabavka sadnog materijala naručena je od firme „Voćar piramida“ d.o.o. Visoko.
Realizaciju kompletnog projekta u iznosu od 5.000,00 KM finansirala je Općina. U nastavku imate pregled zasađenog jagodičastog voća na terenu.