Postavljena podloga na sportsko igralište OŠ“Edhem Mulabdić“

Novo sportsko igralište iza područnog objekta OŠ „Edhem Mulabdić“, u ulici Bistrik 31, dobilo je višenamjensku sportsku podlogu, a narednih dana bit će postavljena ograda oko igrališta i prateći mobilijar.

Dimenzije novog igrališta su 20x10 metara, a prije postavljanja podloge, izvršeno je tamponiranje sitnim pijeskom, te postavljanje ivičnjaka oko cijelog terena, iza kojih će se zasaditi trava. Ovo je bila prva faza radova, izvodio ih je KJKP „Rad“, a finansirala Općina Stari Grad sa oko 8.500 KM.

Nakon dostave i instaliranja sportske podloge, koju je u potpunosti doniralo preduzeće Mavas d.o.o. iz Mrkonjić Grada sa oko 15.000 KM, u planu je postavljanje i montaža ograde oko cijelog igrališta, te postavljanje sportskog mobilijara. Ubrzo se očekuje završetak i tih radova, pa će građani, najkasnije do kraja ovog mjeseca, dobiti na korištenje još jedno moderno igralište. Vrijednost ovog projekta je oko 30.000 KM.