Sanirani stubići na dvije lokacije

Urađena je sanacija devet metalnih i kamenih stubića za sprječavanje prolaska vozila u ulice u Starom Gradu.

Dva kamena stubića postavljena su na Trgu oslobođenja-Alija Izetbegović, jer su bili uklonjeni tokom zimskog perioda radi održavanja zimskog marketa. Osim toga, sanirano je sedam metalnih stubića u ulici Kračule radi osiguravanja tog prostora od parkiranja vozila i odvijanja saobraćaja. Radove sanacije je radila firma Klico trans gradnja, a finansirala Općina Stari Grad sa oko 1.500 KM.