Na Sedreniku postavljene dvije odbojne ograde uz saobraćajnicu

Radi dodatnog osiguravanja kretanja automobila, postavljene su dvije odbojne ograde uz saobraćajnicu na području mjesne zajednice Sedrenik.

Prema informacijama iz općinske Službe za komunalne poslove, ukupno je postavljeno oko 200 metara ograde na dvije lokacije u ulici Sedrenik. Ove radove je izvodila firma Fadž company Sarajevo, a finansirala Općina Stari Grad sa oko 13.000 KM.