Nove niše za smeće u ulici Čemerlina

Postavljene su nove, natkrivene niše za smeće na raskrsnici ulica Čemerlina i Sagrdžije, u mjesnoj zajednici Logavina. Betonirana su ležišta kako se kontejneri ne bi pomijerali, te postavljena metalna mreža i limeni pokrivač koji će zaštititi kontejnere od padavina i spriječiti širenje neugodnih mirisa.

Radove je izvodila firma Fadž company d.o.o Sarajevo, a Općina Stari Grad ih je finansirala iznosom od oko 2.000 KM.