Numerisana još 21 starogradska ulica

Završena je druga faza numeracije ulica u okviru projekta započetog prošle godine, a u toku su pripreme za treću. U drugoj fazi 21 starogradska ulica je dobila brojeve i nazive...

Table sa brojevima i nazivima ulica postavljene su u mjesnim zajednicama Kovači ( Širokac, Jekovac), Vratnik ( Ramića sokak, Mačkareva, Nafije Sarajlić, Mraovac ), Širokača ( Šumarska, Balibegovica čikma, Brdo džamija, Tandareva, Hadžiabdinica, Sutorinska, Tale Ličanina, Brdo sokak, Bistrigijin sokak), Bistrik (Hendina, Hulusina, Bistrik džamija, Jedileri ). Radovi su koštali 6.800 KM, a finansirala ih je Općina Stari Grad. Nove table je izradilo Društvo za zapošljavanje osoba hendikepiranog sluha i govora „Pismolik“ iz Sarajeva.