Ograđuje se dječije igralište na Sedreniku

U toku su radovi na ugradnji zaštitne ograde oko novoizgrađenog dječijeg igrališta na Sedreniku, u ulici Brdovita 18.

Nakon otvorenja modernog dječijeg igrališta, koje je rezultat projekta "Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH" vlada Švicarske, Švedske, UNDP-a, Općina Stari Grad je odlučila i dodatno osigurati taj prostor za djecu ,finansiranjem postavljanja zaštitne ograde. Radove izvodi firma Sela d.o.o., a finansira Općina Stari Grad sa 7.000 KM.