Završena sanacija ulica Safvet-bega Bašagića, Arapova i Poddžephana

Image

Radovi na sanaciju ulica na području Općine Stari Grad, koji su počeli sredinom mjeseca teku planiranom dinamikom. Završena je sanacija ulica Arapova, Poddžephana i Safvet-bega Bašagića. Podsjećamo, Općina Stari Grad i Direkcija za ceste Kantona Sarajevo, potpisali su Ugovor sa KJKP „Rad“ o izvođenju radova na ljetnom održavanju cesta na području Kantona Sarajevo za period od 15.03. do 15.11.2010. godine.
KJKP „Rad“ će izvoditi asfalterske radove na sanaciji udarnih rupa i oštećenja na kolovozu na lokalitetu ulica: Glođina, Safvet-bega Bašagića, Ispod Budakovića, Arapova, Očaktanum, Mačkareva, Huremuša, Mahmutovac, Močila, Bakije sokak, Goloderica, Hambina Carina i Garaplina. Pored sanacije gore navedenih ulica, sa KJKP „Rad“ postignut je dogovor za sanaciju još 13 ulica: Grličiča brdo, Hasana Kaimije, Žepa, Mišćina, Džinina, Nevjestina, Poddžephana, Hadžijamakovića, Sumbul česma, Saburina, Despića, Alifakovac i Mehmeda Mujezinovića, gdje će se raditi krpljenje udarnih rupa.
Investitor ovih radova biće KJKP „Rad“, a vrijednost radova je 5.098,86 KM.


Safvet-bega Bašagića

Poddžephana
 

Arapova