Zbor građana MZ Mahmutovac

Image

Zbor građana za mjesno područje Mahmutovac bit će održan u srijedu, 05.04.2017. godine, sa početkom u 18:00 sati. Zbor će se održati u prostorijama mjesne zajednice Mahmutovac, ulica Paje sokak br.22, kontakt telefon 033 535 935. Tema zbora je „Izrada planova prioritetnih projekata u mjesnoj zajednici Mahmutovac“.