Usvojene izmjene i dopune odluke o dodjeli poslovnih prostora u Starom Gradu

Na petoj sjednici Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo danas je usvojen prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama odluke o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostorija Općine Stari Grad Sarajevo i rasporedu poslovnih djelatnosti.

Prijedlog odluke je prethodno upućen u javnu raspravu koja je trajala deset dana, ali nadležna služba za to vrijeme nije primila nikave primjedbe. Današnjom odlukom, između ostalog usvojena je izmjena da se na prostore dodijeljene putem komercijalnog oglasa ne mogu ostvariti nikakvi popusti. Popuste mogu ostvariti članovi boračke populacije, ali samo na izdvojenim oglasima za boračku populaciju. Novina je i to što novom odlukom nadležnost predlagača sa komisije prelazi na ovlaštenog predlagača - općinskog načelnika. Između ostalog, zanatlijama (stari, tradicionalni zanati) je data mogućnost za direktnu dodjelu traženih poslovnih prostora. Odluka će stupiti na snagu osmog dana od objave u Službenim novinama Kantona Sarajevo.

Danas je usvojen i prijedlog Odluke o raspodjeli budžetskih sredstava za finansiranje rada boračkih udruženja u ovoj godini, za što će iz budžeta biti izdvojeno 100.000 KM.

U javnu raspravu u trajanju od 15 dana upućen je nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Stari Grad.

 

Bez oprosta duga Ekonomskom fakultetu i Islamskoj zajednici

Nakon duge i iscrpne rasprave, te pojedinačnog izjašnjavanja svih vijećnika, nisu prihvaćeni prijedlozi odluka o vansudskim nagodbama sa Ekonomskim fakultetom i Gazi Husrev-begovim vakufom. Ovim vansudskim nagodbama, Općina Stari Grad bi otpisala dug Ekonomskom fakultetu i Gazi Husrev-begovom vakufu u ukupnom iznosu od 158.000 KM, a oni bi preuzeli obavezu plaćanja PDV-a na navedeni iznos. Ubuduće bi im se ispostavljale fakture za korištenje navedenih poslovnih prostora po cijeni od jedne konvertibilne marke po metru kvadratnom.

Predsjedavajući Općinskog vijeća Jusuf Pušina podsjetio je vijećnike da je na jednoj od prošlih sjednica na ovaj način oprošten dug Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj općini Sarajevo čime je omogućen neometan nastavak rada i djelovanja ove vjerske zajednice. “Kada smo razgovarali o ovoj temi na klubovima stranaka, svi vijećnici su imali stav da se prihvati vansudska nagodba, tako da ne znam zašto su danas glasali drugačije. Za mene je nečija riječ svetinja,” izjavio je predsjedavajući Pušina po završetku sjednice. S obzirom da se nakon brojanja nije mogao utvrditi tačan broj glasova, na kraju su se vijećnici o ovim tačkama izjašnjavali pojedinačno.

U izjavi za medije po završetku sjednice, načelnik Ibrahim Hadžibajrić također je izrazio iznenađenje ovakvim ishodom. “Smatram da smo trebali prihvatiti ovu vansudsku nagodbu, jer to nije ništa novo i tako podržavamo rad vjerskih I drugih institucija, a ujedno završavamo dugogodišnje sudske sporove koji imaju neizvjestan ishod. Posebno sam iznenađen što su ovu odluku sporili ili bili suzdržani svi vijećnici iz SDA-osim jednog, te SBB-a i Stojnići, pa mi njihova odluka nije jasna jer se radi o Islamskoj zajednici,” kazao je Hadžibajrić.

 

Zaključak o prijedlogu mjera za racionalizaciju mreže osnovnih škola

Općinski vijećnici usvojili su danas zaključak o prijedlogu mjera za racionalizaciju mreže osnovnih škola u KS, sa osvrtom na Općinu Stari Grad Sarajevo. Istaknuto je da Općinsko vijeće Stari Grad ne podržava pomenuti projekat racionalizacije iz razloga što Kanton Sarajevo nije nadležan za “osnivanje, upravljanje, finansiranje i unaprjeđenje ustanova osnovnog obrazovanja”. Vlada Kantona Sarajevo se istim zaključkom podsjeća da je Ustavni sud FBiH donio presudu kojom se nalaže KS da vrati nadležnosti iz oblasti osnovnog obrazovanja jedinicama lokalne samouprave, propisane Zakonom o principima lokalne samouprave FBiH, te ih se poziva da presudu provedu. U zaključku se navodi i da, ukoliko dođe do spajanja osnovnih škola u općini Stari Grad Sarajevo bez saglasnosti Općine, Vijeće daje ovlasti općinskom načelniku da pokrene sve pravne radnje s ciljem zaštite prava na lokalnu samoupravu. Ovaj zaključak bit će upućen Vladi KS, premijeru Vlade KS, nadležnom ministarstvu i školama.

Usvojen je izvještaj o realizaciji Budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za prošlu godinu, kao i završni račun Budžeta Općine Stari Grad za 2016.godinu, kao i izvještaj o stanju naplate zakupnine za poslovne prostore za prošlu godinu.

 

Usvojen Pravilnik za dodjelu sredstava za START-UP biznis

Nakon redovne procedure i javne rasprave koja je trajala 15 dana, danas je usvojen Pravilnik za dodjelu sredstava za START-UP biznis u općini Stari Grad. Ovim Pravilnikom se reguliše način dodjele bespovratnih sredstava kao i sama svrha i cilj dodjele tih sredstava mladim osobama. Sredstva za provođenje ovog pravilnika predviđena su ovogodišnjim budžetom i iznose 15.000 KM. Jedna poslovna ideja može dobiti najviše 33% ukupnog budžeta predviđenog za tu namjenu, u praksi to znači da u 2017.godini jedan projekat može dobiti najviše 5000 KM. Korisnici sredstava za ovu namjenu mogu biti mlade osobe iz Općine Stari Grad Sarajevo koje su nezaposlene i imaju prebivalište u ovoj općini najmanje dvije godine u kontinuitetu.

Usvojen je prijedlog o novom radnom vremenu u službama Općine Stari Grad Sarajevo. Nakon što odluka stupi na snagu, radno vrijeme bit će od 07,30 do 16,00 sati, a šalter sale od 07,30 do 18,00 sati.