Zbor građana MZ Logavina

Image

Zbor građana za mjesno područje Logavina bit će održan u srijedu, 29.03.2017. godine, sa početkom u 18:00 sati. Zbor će se održati u prostorijama mjesne zajednice Logavina, ulica Logavina br.32, kontakt telefon 033 536 472. Tema zbora je „Izrada planova prioritetnih projekata u mjesnoj zajednici Kovači“.