Zbor građana MZ Babića bašča

Image

Zbor građana za mjesno područje Babića bašča bit će održan u srijedu, 29.03.2017. godine, sa početkom u 18:00 sati. Zbor će se održati u prostorijama mjesne zajednice Babića bašča, ulica Maguda br. 1, kontakt telefon 033 533 541. Tema zbora je „Izrada planova prioritetnih projekata u mjesnoj zajednici Babića bašča“.