Hadžibajrić na konferenciji o institucionalnoj korupciji – ima li snage koja joj se može suprotstaviti

U Hotelu Evropa danas je održana konferencija “Institucionalna korupcija – ima li snage koja joj se može suprotstaviti” gdje se diskutovalo o sistemskoj korupciji, sukobu interesa, te iskoracima koje je u BiH potrebno napravti u borbi protiv korupcije.

Jedan od uvodničara konferencije bio je Srđan Blagovčanin, predsjedavajući Odbora direktora Transparency Internationala, koji je kazao da korupciju vidi kao jedan od ključnih problema bh društva iz koje izviru i drugi problem, pa i političke krize. Po njegovim riječima, korupcija je ključni interes političkih partija koje žele zadržati status quo, te da politička volja za borbu protiv korupcije u BiH ne postoji. “Ključ je u demokratizaciji političkih partija što bi bio korak ka razbijanju političkih struktura koje trenutno postoje u BiH. Drugi korak je uvođenje obaveznog glasanja jer tada bi se političke partije obraćale puno širem krugu ljudi od onih ‘tradicionalnh’ pristalica koje imaju,” kazao je Blagovčanin.

Konferenciji je prisustvovao i potpredsjednik FBiH Milan Dunović koji je kazao da se protiv korupcije u BiH može boriti samo ako postoji politička volja, a dosad je očigledno nije bilo.

“Bez političke volje idemo u korupciju samo dublje, jer to nije nešto što se dešava stihijski već planski,” rekao je Dunović. Dodao je da je, kako bismo se uspješno borili protiv korupcije, potrebno ojačati Tužilaštvo BiH, uz otvoren dijalog te uz isticanje koruptivnih radnji na svim nivoima, a sve to uz pomoć medija.

Advokat Vlado Adamović, bivši sudija Suda BiH, bio je jedan od učesnika konferencije. “Bosna i Hercegovina je sistemski opretećena korupcijom” kazao je Adamović, dodavši da je najvažnije promijeniti svijest građana. S njegovim riječima složio se i načelnik Općine Stari Grad Ibrahim Hadžibajrić koji je postavio pitanje šta, zapravo, treba uraditi da bi se korupcija u BiH iskorjenila. “Naveli smo danas brojne primjere korupcije i ne bih da prejudiciram stvari, ali pitam se da li do nekompetencije i neznanja tužilaštva i suda, ili je to namjera?” kazao je Hadžibajrić. Govoreći o korupciji zapitao se zašto smo danas u situaciji da u Kantonu Sarajevo svi žele biti direktori kantonalnih firmi kao što su GRAS, Rad ili Vodovod, znajući da su te firme u dugu i do 200 ili 300 miliona maraka, te da je izvjesno da ima ‘neke trgovine’ u toj borbi za direktorska mjesta. “Korupcija je u BiH sistemski omogućena,” kazao je Hadžibajrić.

Konferenciju "Institucionalna korupcija - Ima li snage koja joj se može suprotstaviti?" organizovao je skup nevladinih organizacija, između ostalih, Transparency International (TI) u BiH.