Sanirane podrumske prostorije u Domu zdravlja Stari Grad

Sanirane su podrumske prostorije Doma zdravlja Stari Grad, gdje je trajno riješen prodor površinskih voda u ovom dijelu zgrade. Izvedeni su drenažni radovi i postavljene nove cijevi, nakon čega je kompletna površina tamponirana i postavljeni novi ivičnjaci uz trotoar, te je izvršeno asfaltiranje.

Radovi su se izvodili na dijelu parkinga južne strane objekta koji je tokom vikenda u potpunosti asfaltiran.

Važno je naglasiti da je u realizaciji ovog projekta značajan doprinos dala i Sarajevska pivara d.d. koja je dozvolila korištenje njihovog prostora za prilaz mašinama ovoj lokaciji.

Podsjetimo, na pomenutoj lokaciji je iskopan rov u koji je položeno više od 40 metara drenažnih cijevi za procjedne vode, a potom izvršeno nasipanje šljunka u rov i montiran šaht od betonskih cijevi.

Radove je izvela firma Mibral d.o.o, a finansirala Općina Stari Grad iznosom od 33.000 KM.