Javna rasprava o trasi Trebevićke žičare

Image

U srijedu, 22.03.2017. godine u 14 sati u Velikoj sali Općine Stari Grad održat će se Javna rasprava na temu „Izmjena i dopuna regulacionih planova koji se odnose na trasu Trebevićke žičare (po skraćenom postupku) RP „Lijeva obala Miljacke-Bistrik“, RP „Hrid“, RP „Mahmutovac“ i RP „Jarčedoli“.

Javni uvid o izmjenama i dopunama regulacionih planova koji se odnose na trasu Trebevićke žičare (po skraćenom postupku) RP „Lijeva obala Miljacke-Bistrik“, RP „Hrid“, RP „Mahmutovac“ i RP „Jarčedoli“ će se odvijati u periodu od 17.03 do 22.03.2017. godine u ulaznom holu objekta „A“ Općine Stari Grad