Pri kraju radovi u Domu zdravlja Stari Grad

Završavaju se radovi kojima će biti sanirane podrumske prostorije Doma zdravlja Stari Grad, odnosno spriječen prodor površinskih voda. Drenažni radovi i nove cijevi su već postavljeni, nakon čega je kompletna površina tamponirana, postavljeni su novi ivičnjaci uz trotoar, te je isti asfaltiran.

Zbog stabilizacije vremenskih prilika, danas će početi asfaltiranje i na kompletnom dijelu parkinga južne strane objekta.  

Važno je naglasiti da je u realizaciji ovog projekta značajan doprinos dala i Sarajevska pivara d.d. koja je dozvolila korištenje njihovog prostora za prilaz mašinama ovoj lokaciji.

Podsjetimo na pomenutoj lokaciji je iskopan rov u koji je položeno više od 40 metara drenažnih cijevi za procjedne vode, a potom izvršeno nasipanje šljunka u rov i montiran šaht od betonskih cijevi.

Radove je izvela firma Mibral d.o.o, a finansirala Općina Stari Grad iznosom od 33.000 KM.