Općina Stari Grad stekla međunarodni certifikat ISO 9001:2015

Općini Stari Grad Sarajevo uručen je danas međunarodni certifikat ISO 9001:2015. Certifikaciju je izvršila kuća "Bureau Veritas“, u čije ime je ovlašteni auditor Nijaz Alispahić uručio certifikat načelniku Općine Stari Grad Ibrahimu Hadžibajriću.

Certificirajući audit proveden je u Općini Stari Grad u januaru ove godine. On je pokazao da da ova jedinica lokalne samouprave posluje u skladu sa svim zahtjevima međunarodnog standarda, a aktivnim radom i zalaganjem menadžera i tima za kvalitet, kao i cijele organizacije, sistem je usklađen i sa zahtjevima najnovijeg međunarodnog standarda ISO 9001:2015.

Načelnik Hadžibajrić je podsjetio da je ova lokalna zajednica, zahvaljujući njegovim najbližim saradnicima uspjela još 2010. godine obnoviti međunarodni standard ISO 9001:2008 i poslovati prema njemu, a dodatnim zalaganjima standard je sada poboljšan i usklađen sa najnovijim normama. Zahvalio se Alispahiću na trudu koji je uložio, te svojim saradnicima jer su uspjeli održati i poboljšati standard i kvalitet rada u Općini Stari Grad.

„Mi smo jedni od rijetkih, ako ne i prva općina u FBiH, koja je stekla certifikat ISO 9001:2015, što će zasigurno još više unaprijediti rad općinske administracije. Uvođenje ovog standarda nije se nametalo kao obaveza, međutim mi smo išli u tom smjeru radi unaprjeđenja usluga za naše građane, ali i poboljšanja rada naših uposlenika, „kazao je Hadžibajrić.

Ovlašteni auditor Nijaz Alispahić je podsjetio i da je Vijeće ministara BiH dalo instrukcije da svi organi, institucije i uprave prilagode svoj rad najvišim svjetskim standardima.

“To je davno prepoznato kao potreba u Općini Stari Grad, i izuzetno mi je zadovoljstvo uručiti certifikat ovako vrijednom kolektivu,” kazao je Alispahić.

On je pojasnio da je sistem upravljanja kvalitetom poslovni sistem u kojem se jasno zna ko, šta, kako i kad radi jer su jasno uređene procedure po kojima radi svaka općinska služba i sektor. “Poslovni sistem u Općini Stari Grad je usmjeren prema korisniku, a to su građani, turisti, privrednici i svi ostali. Sve je usmjereno prema potrebama korisnika, a ovaj potez Općine Stari Grad pokazuje njenu opredijeljenost i prema EU tokovima,” kazao je Alispahić.

Certifikat koji je Općina Stari Grad danas stekla je prema standardu iz 2015. godine, a to je peto najnovije izdanje. On je potvrda praćenja savremenih kretanja i tokova, te poslovanja prema međunarodnim standardima.

Certifikacijska kuća "Bureau Veritas“ vrši certificiranja prema međunarodnom standardu u više od 140 zemalja svijeta i ima preko 60.000 uposlenika.