U toku općinsko takmičenje osnovaca iz fizike

Služba za obrazovanje, kulturu i sport Općine Stari Grad u saradnji sa Prosvjetno-pedagoškim zavodom organizuje općinsko takmičenje iz fizike za učenike osnovnih škola, koje se održava u OŠ ”Saburina“.

Svaka škola, njih ukupno šest, prijavila je na općinsko takmičenje ekipu od  tri člana iz VIII i IX razreda. Takmičenje je počelo u 09,00 sati, a rezultati će biti poznati oko 13,00, kada će komisija, sastavljena od profesora fizike iz svih starogradskih osnovnih škola, pregledati radove i proglasiti najuspješnije. Potom će predstavnici općinske Službe za obrazovanje, kulturu i sport uručiti novčane nagrade i diplome najboljim, koji time stiču pravo učešća na kantonalnom takmičenju iz fizike. Nakon toga je za učenike planiran zabavni program koji  će organizovati škola domaćin. U takmičenju učestvuju učenici OŠ „Saburina, OŠ „Vrhbosna“,  OŠ „Hamdija Kreševljaković, OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“, OŠ „Šejh Muhamed ef. Hadžijamaković“, i OŠ „Edhem Mulabdić“.