Saniran dio Bistričkog potoka

Radovi na sanaciji dijela Bistričkog potoka na Boguševcu su završeni čime je spriječena mogućnost da u slučaju većih padavina dođe do začepljenja, te poplava okolnih objekta.  

Krajem prošle godine, zbog vrlo lošeg stanja potpornih zidova uz korito potoka, te samog korita i kanalizacionog šahta, pristupilo se radovima izgradnje dva nova potporna zida, prosječne visine oko 2,20 m. Potom je betonirano korito između zidova, a postavljene su i nove kanalizacione cijevi i ugrađen novi betonski šaht. Poboljšanjem vremenskih prilika krajem prošlog mjeseca, radovi su nastavljeni, jer ovdje je postojao veliki rizik da usljed većih padavina i začepljenja dođe do plavljenja. Kamenom je ozidano čelo propusta, a postavljene su dvije propusne cijevi mnogo većih propusnih dimenzija (Ø1000), za razliku od prethodne jedne, koja je imala dimenzije Ø800. Preko cijevi će biti postavljena rešetka, a radi dodatnog osiguravanja ovog mjesta, ugradit će se i rukohvati, te zaštitne mreže.

Radove je izvela firma Klico trans gradnja d.o.o, a finansirala ih je Općina Stari Grad ukupnim iznosom od 37.000 KM.