Saniran potporni zid u ulici Iza bašče

Završeni su radovi na sanaciji dijela kamenog potpornog zida u ulici Iza bašče do broja 2 na Mahmutovcu.

 „S obzirom da se ovaj zid nalazi uz samu saobraćajnicu, a jedan veći dio je bio uništen, te je postojao veliki rizik od obrušavanja i ugrožavanja saobraćaja, odlučili smo se na hitnu sanaciju“ kazali su u Službi za investicije, plan i analizu Općine Stari Grad. Oštećeni dio starog zida je srušen, te je izvršeno betoniranje novog armirano-betonskog potpornog zida, dužine 10 metara i visine dva metra. Ove radove je izvodila firma Klico trans d.o.o, a finansirala Općina Stari Grad sa 5.900 KM.