Uklonjen ruševni materijal u ulici Balibegovica

Služba civilne zaštite Općine Stari Grad obaviještena je prošle sedmice od strane PS Stari Grad da je došlo do urušavanja objekta u ulici Balibegovica br.27, mjesna zajednica Toka-Džeka. Uposlenici Službe civilne zaštite odmah su izašli na teren i konstatovali da se radi o individualnom stambenom objektu koji je napušten i neuseljiv, te se već duži vremenski period vodi u evidenciji ruševnih objekata. Po dolasku na lice mejsta, Služba civilne zaštite je postavila table i trake upozorenja na mjestu gdje je došlo do urušavanja, te djelimično osposobila prolaz pješacima.

Radi o objektu u privatnom vlasništvu, te Općina Stari Grad nema nadležnosti da izvrši uklanjanje ovog objekta. U komunikaciji sa susjednim stanarima, Služba civilne zaštite došla je do informacije da vlasnici objekta žive u Švicarskoj, o čemu je obaviješten Sektor za inspekcijske poslove koji trenutno vodi inspekcijski postupak. Vlasnicima objekta izdat će se rješenje, odnosno naredba o uklanjanju preostalog dijela objekta.

U međuvremenu, angažovana je služba zaštite i spašavanja od rušenja, Klico trans gradnja, koja je izvršila čišćenje i uklanjanje ruševnog materijala sa putne komunikacije, te je tako osiguran neometan prolaz pješacima. Prema informacijama iz Sektora za inspekcijske poslove, vlasnici ovog objekta, bit će u obavezi da plate i troškove čišćenja ulice (uklanjanja ruševnog materijala), tačnije neće biti u mogućnosti ostvariti nikakva prava iz oblasti imovinsko-pravnih poslova u Općini Stari Grad, dok ne izmire nastale obaveze.