Na Komatinu očišćen i ograđen kolektor

U okviru tekućeg održavanja korita rijeka Miljacke, Mošćanice, Bistričkog i Čolinog potoka, Služba civilne zaštite poduzela je preventivne mjere na čišćenju sabirnika oborinskih voda u ulici Komatin. S obzirom da se na ovom dijelu često nakupljaju velike količine otpada i niskog rastinja, kao i pojava gmizavaca i glodara, čišćenje kolektora vršeno je dosad više puta, kako bi se spriječile eventualne poplave na ovom dijelu.

Radovi na češćenju kolektora ponovo su pokrenuti krajem prošle godine, a ovaj put urađena je i sanacija i popločavanje zidova oko kolektora. Služba civilne zaštite postavila je i zaštitne ograde i mreže, te table upozorenja za građane kojima im se skreće pažnja da je strogo zabranjeno bacanje smeća i drugog otpada u sabirnik. Radove čišćenja je izvela služba zaštite i spašavanja od rušenja, Klico trans gradnja, dok je ogradu izradila i postavila firma Babić bravarija. Kompletan projekat koštao je oko 8.000 KM.