U toku sanacija potpornog zida u ulici Iza bašče do br. 2

Radovi na sanaciji kamenog potpornog zida u ulici Iza bašče do broja 2 na Mahmutovcu teku planiranom dinamikom.

 Ovaj stari dotrajali kameni potporni zid se nalazi uz saobraćajnicu i zbog opasnosti od obrušavanja se vrše radovi sanacije. Radnici firme Klico trans d.o.o. Sarajevo su dosad izvršili betoniranje temelja jednog dijela novog armirano-betonskog potpornog zida. Taj novi zid će biti dug 10 metara, a visok 2 metra, a radovi bi trebali biti završeni iduće sedmice. Općina Stari Grad je za ovu namjenu izdvojila 5.900 KM.