Saniran potporni zid na Mahmutovcu

Završeni su radovi na sanaciji potpornog zida u ulici Kamenica čikma 61, na Mahmutovcu. Uz stambeni objekat u pomenutoj ulici se nalazio stari armirano-betonski potporni zid, koji je hitno trebao sanaciju.

Radovi su počeli razbijanjem betonskog trotoara oko objekta, nakon čega se izvršio iskop od 50 cm za temelj novog zida i prostor gdje se postavila drenažna cijev sa filter materijalom i odgovarajuća armatura za zid. Potom je uslijedilo betoniranje novog potpornog zida dužine 10 m i visine 2 m i njegovog temelja, te trotoara i stepeniša oko objekta. Radove je izvodila firma Neimari d.o.o. Sarajevo, a finansirala Općina Stari Grad sa 10.200 KM.