Počeo obilazak zgrada i stanova radi usklađivanje podataka katastra i zemljišne knjige

Image

Obavještavamo građane Općine Stari Grad da je u toku implementacija projekta ažuriranja podataka katastra i zemljišne knjige o nekretninama na području Federacije Bosne i Hercegovine. U svrhu pripreme upisa stanova i poslovnih prostora u katastar i zemljišne knjige, stručna lica izvođača radova u narednom periodu vršit će obilazak zgrada katastarskih Općina Sarajevo III i Sarajevo XI radi usklađivanja podataka sa stanjem na licu mjesta.

Ulice koje podliježu harmonizaciji katastarske općine Sarajevo III i u kojima se vrši obilazak zgrada su:

Pehlivanuša, Muse Ćazima Ćatića, Potoklinica, Josipa Štadlera, Čemerlina, Karpuzova, Adžemovića, Sunulah Efendije, Braće Eskenazi, Golobrdica, Čadordžina, Halim Hodžina, Vrbanjuša, Budakovića čikma, Cvjetina, Brdovita, Kriva, Sedrenik, Alije Nametka, Mihrivode, Vareška, Ticina, Nerkesina, Ispod Budakovića, Hercina, Očaktanum, Pirin Brijeg, Sagrdžije čikma, Sagrdžije, Hamida Svrze, Fadil Paše Šerifovića, Logavina, Toromanova, Ulomljenica, Kečina, Glođina.

Ulice koje podliježu harmonizaciji katastarske općine Sarajevo XI i u kojima se vrši obilazak zgrada su:

Obala Kulina bana, Zrinskog čikma, Zelenih beretki, Štrosmajerova, Ferhadija, Mula Mustafe Bašeskija, Dženetića čikma, Niže Banje, Petrakijina, Mehmed-paše Sokolovića i Pehlivanuša.

Pozivamo vlasnike ili korisnike etažnih jedinica da se uključe u realizaciju ovog Projekta, te da službenim licima pruže tražene podatke, s obzirom da će se (bez njihovih dodatnih troškova kod nadležnog organa) uspostaviti nova, pouzdanija vlasnička evidencija o etažnim jedinicama.

Također, pozivaju se korisnici nekretnina na području ove dvije katastarske općine, ukoliko njihove nekretnine do sada nisu upisane kod nadležnog organa, da se sa potrebnim ispravama jave u općinski katastar Općine Stari Grad Sarajevo radi naknadnog evidentiranja u katastarskom operateru.

Cilj je uspostavljanje ažurne i međusobno povezane baze podataka

Općina Stari Grad Sarajevo je jedna od 13 općina, koja je sa Federalnom upravom za geodetske i imovinsko– pravne poslove potpisala sporazum o zajedničkoj implementaciji aktivnosti na sistemskom usklađivanju podataka katastra i zemljišne knjige o nekretninama.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove zaključila je ugovor o realizaciji projekta sa firmom "Geodet"d.o.o. Sarajevo. Rok za realizaciju ugovora je šest mjeseci nakon čega slijedi postupak zamjene i uspostave Zemljišne knjige koja se provodi u zemljišno knjižnim uredima nadležnih sudova.

Cilj usklađivanja podataka o nekretninama i prava na nekretnine iz katastra i zemljišne knjige je da se uspostave ažurne i međusobno povezane katastarske i zemljišnoknjižne baze podataka ili integrirane baze podataka katastra nekretnina, te korištenje tih podataka za povećanje stope registracije nakretnina u urbanim područijima FBiH.

Za sve zgrade u kojima postoji jedna ili više etažnih jedinica upisanih u knjigu položenih ugovora izvođač radova je dužan izraditi diobeni plan. U diobenom planu izvođač će identifikovati i grafički prikazati sve etažne jedinice koje se nalaze u posebnom vlasništvu (plan podjele). Nadležni općinski organ će izdati uvjerenje o izvršenom diobenom planu.

Služba za  imovinsko pravne, geodetske poslove – katastar i stambene poslove Općine Stari Grad, moli građane za saradnju i razumijevanje radi što efikasnije realizacije projekta.